Zidna zaštita

  • Zidna zaštita za zidove,uglove i vrata prestavlja  paket proizvoda dizajniranih za zaštitu zidova, uglova i vrata od oštećenja pješačkog i prometa na kkolicima. Popravak i troškovi održavanja stoga su smanjeni, dok je ukupni izgled unutrašnjosti zadržan tokom koriscenja. Idealno za sve vrste  okruženja i aplikacije.Koriste na mestima sa velikom  frekvencijom   prolaza ljudi i opreme .Upotreba se na na svim površinama unutrašnjosti javnih objekata kao što su bolnice, domovi za starije i nemoćne, laboratorija, hotela, shoping centara, zračnih luka…
  • Zaštitne trake za zidove i vrata-su dizajnirani kako bi ponudili zaštitu od udaraca prometa na pokretnim kolicima, kao što su kolica, invalidska kolica, kreveti, poslužna kolica i druga pokretna oprema. Idealni za edukacijske, zdravstvene, komercijalne, maloprodajne, bolničke i unutarnje okoline za slobodne aktivnosti.
  • Zastitna zidna zastita uglova -stalna ostecenja u javnim objektima na prolaznim mestima poput uglova su uvek na nametu prolaza kolica,kreveta i druge pokretne opreme  koja prouzrokuje ostecenja.Postavljanjem  zaštite za uglove  od jakih udaraca (površinski ili utopljeni) sa PVC-u pokrovima i aluminijskim ili PVC-u okvirima; standardne PVC-u zaštite za zidve; Flexi-Angle PVC-u zaštite za zidove .
  • Rukohvati za zidove-u okruženju gde je prisustvo ljudi konstantno, uredan i prijatan  poslovini prostor je najboji Rukohvati  su resenje završnog izgleda u okruženjima kao što su ugostiteljstvo, slobodne aktivnosti, komercijalni uredi, maloprodaja i zdravstvene ustanove
  • Kako bi se sačuvao enterijer, ali i ograničila habanje, razvijen je niz proizvoda za zaštitu zidova, svi otporni na udarce, bakterije i sredstva za čišćenje.Svi proivodi za yidove i uglove su modernog dizajna koji se uklapa u vas enterijer.
  • Zidna zaštita sa svojom višestrukom namenom prestavlja idealno rešenje za zaštitu zidova i vrata od ne željenih udaraca,oštećenja ili prljanja,a u nekim namenama služi i kao rukohvat što pomaže licima sa invaliditetom da se lakše kreću duž zida.
  • Specijalno dizajnirani za mesta poput bolnica , ambulanti ,zdrvstvenih klinika , hotela , škola , kancelarija , hodnika i drugih javnih objekata gde postoji opasnost da se dođe u direktan kontakt sa zidom ili vratima.Ovi zaštitni  profili i elastične trake se takođe mogu korististi za skrivanje već nastalih oštećenja .Svojim specifičnim izgledom i savremenim dizajnom ulepšavaju i moderizuju  poslovni enetrijer  svakog objekta.