Uslovi i pravila korišćenja

Dobrodošli na Unnix.rs. Molimo pročitajte pravila i uslove korišćenja u nastavku. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta.
Unnix.rs zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga Vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmena Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

1. Opšte odredbe
1.1. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Unnix.rs i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Unnix.rs i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta.
1.2. Uslovima korišćenja definisana su pravila namenjena elektronskoj trgovini.
1.3. Poslovanje Unnix.rs putem internet sajta regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.

2. Privatnost podataka
2.1. Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.
2.2. U ime Unnix.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Unnix.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

3. Članstvo
3.1. Korisnicima usluga koje pruža Unnix str smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi sajtu Unnix.rs u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima Unnix str. Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Unnix.rs, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
3.2. Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta Unnix.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.
3.3. Korisnicima sajta Unnix.rs strogo je zabranjeno vrše bilo kakve hakreske napade u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.
3.4. Prestanak članstva
3.4.1. Unnix.rs ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo ili korišćenje drugih usluga Unnix.rs bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.
3.4.2. Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa kontakt formulara sa svog naloga.
3.4.3. Unnix.rs zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim informacijama i uslugama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije.
3.4.4. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.
3.4.5. Član kome je otkazano članstvo od strane Unnix.rs nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Unnix.rs.
3.4.6. Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom ukoliko postoje.

4. Obaveze članova
4.1. Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Limundo d.o.o internet platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

5. Garancija kvaliteta
5.1. Unnix.rs garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
5.2. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
5.3. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
5.4. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.
5.5. Svi proizvodi su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

6. Reklamacije
6.1. U slučaju bilo kakvih problema možeš nas kontaktirati putem telefona ili e maila navednenih u Kontakt.
6.2. Unnix.rs će razmatrati samo blagovremene i dozvoljene žalbe.
6.3. Žalba je blagovremena ako je podneta u roku od 4 dana od dana od dana dostavljanja proizvoda kupcu.
6.4. Unnix.rs je ovlašćen da od kupca traži sve informacije i dokumenta koji su potrebni za rešavanje.
6.5. Unnix.rs će u slučaju da postupak reklamacije ne bude uspešno okončan u roku predviđenom Pravilnikom primljena novčana sredstva na ime cene proizvoda vratiti, odnosno uplatiti na račun kupca, ali samo u slučaju ako kupac, koji je uredno primio proizvod, dostavi dokaz da je isti vratio prodavcu.

7. Pravna pitanja
7.1. Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Subotici.

Оставите одговор