Antibakterijski otirači

Antibakterijski lepljivi otirači-Stik  su otirači  namenjeni za upotrebu u oblastima gde se briga koje povećane čistote .

  • Za lako uklanjanje pojedinačnih listova ( sloja) svaki list je opremljen uglu belog neadhezivnim broj za identifikacijupreostalih listu.
  • Paket otirača sadrži 30 listova prenosive  folija.
  • Antibakterijski otirači  nalaze veliku primenu u prehrambenoj industriji, bolnicama, laboratorijama,i drugim oblastima, gde je potreban visok nivo higijene..

Antibakterijski Otirači Samolepljivi

  • Antibakterijski otirači su namenjeni za upotrebu u oblastima gde se briga koje povećane čistote .
  • Antibakterijski otiraci spadju u grupu suve dezobarijere .
  • Za lako uklanjanje pojedinačnih listova ( sloja) svaki list je opremljen uglu belog neadhezivnim broj za identifikacijupreostalih listu.
  • Paket antibakterijskih jednokratnih otirača sadrži  listova prenosive folije.