Dezinfekcioni otirači |Higijenski otirači | gumene podloge |dezobarijere | antibakterijski

 Dezinfekcioni otirači

Dezinfekcioni otirači Antibakterijski  koriste se u prostorima koji zahtevaju izuzetno visok nivo higijene. Sadrže antibakterijski rastvor koji ubija mikroorganizme sa  obuce.

  • Namenjeni su za prostore gde se zahteva izuzetno visok nivo higijene. U ovu grupu spadaju Dezo barijere  i antibakterijski otiraci .
  • Dezobarijere se najčešće postavljaju ispred prostorija gde se radi sa hranom.
  • One imaju deo sa antibakterijskim rastvorom, koji ubija mikroorganizme sa obuće,
  • Postavljaju se ispred ulaza kako bi sprečili prodor nečistoća i bakterija u unutrašnjost prostorije.
  • Izuzetno su efikasni jer sadrže antibakterijski rastvor koji ubija mikroorganizme sa obuće, kao i vlakna od specifične gume koja struganjem dodatno čiste i suše obuću.
  • Antibakterijski otirači svoju primenu imaju pre svega u medicinskim ustanovama i ima takozvano lepljivo svojstvo, koje za sebe lepi nešistoću sa obuće i deluje antibakterijski.

Dezo barijere

Antibakterijski Otirači

Info podaci .

unnix-safety
065/3350008
065/279003