Prilikom obavljanja svakodnevnih radnih aktivnosti koje sa sobom nose određene riyike, moguće da u izvesnim situacijama dođe do nastupanja štetnih posledica. Unnix Vam pruža mogućnost da putem adekvatne zaštitne odeće smanjite nastupanja štetnih posledica u najmanjoj mogućoj meri.